Basma ve Eğilme Aparatları
9 Kasım 2017
Özel Çene Takımı
9 Kasım 2017

Standart

TS EN 196-1, 459-2, 1015-11, 13454-2; ASTM C109, C348, C349; BS 3892-1, 4551-1

Ürün kodu
ETC – 0001 ÇİMENTO BASMA, EĞİLME, ÇEKME TEST PRESİ

İki kabinli basınç ve eğilme deney presi, tek kabinli basınç deney presi veya eğilme deney presi olarak tedarik edilebilen otomatik çimento deney presleri, uygun aksesuarlar ile birlikte harç numunelerine ait basınç ve/veya eğilme deneylerinin yapılabilmesi amacı ile tasarlanmıştır

Otomatik çimento deney presleri, TS EN 196-1, 459-2, 1015-11, 13454-2; ASTM C 109, C348, C349 and BS 3892-1,4551 standartları hükümlerine uygun olarak, son teknolojiler kullanılarak, sürekli araştırma ve uygulama  faaliyetleri sonuçları ve müşteri talepleri  dikkate alınarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Çimento basınç ve/veya eğilme deney presleri,  operatör sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm CE normları gerekliliklerini de karşılar.

Çimento basınç ve/veya eğilme deney presleri, tecrübesi az operatörlerin dahi, hiç bir sıkıntı yaşamaksızın deney yapabilmesine olanak sağlar.

Cihazda yük ölçümleri için % 0.1 hassasiyetinde yük hücreleri  kullanılmaktadır.

Cihaz dijital ünite veya test programından set edilen hız değerinde otomatik olarak kırımı yapmalı ve deney başlangıç durumuna dönmektedir.

Profi X6  tarafından kontrol edilen, çift kademeli pompaya sahip Hidrolik Güç Ünitesi,  yük gövdelerinde deneyler için gerekli basıncı sağlayacak yağın kontrollü olarak pistona iletilmesi için tasarlanmıştır. Çok sessiz olan güç ünitesi, numune boyutlarına bağlı olarak  ±5% doğrulukla 50 N/sn. ile 2,4 kN/sn. aralığındaki hızlarda yükleme yapabilir.  Hızlı yaklaşım pompası standart olarak temin edilir.  Hızlı yaklaşım pompası standart olarak verilir.  Aşırı yüklemenin önlenebilmesi için, güvenlik valfi (Maksimum basınç valfi) ile donatılmıştır.

Yüksek debili düşük basınçlı dişli pompa hızlı ön yükleme için kullanılır. Pres yüklemeye geçmeden önce piston 50 mm/dak. hızla yükselir. Deney uygulamaları için gerekli yüksek  basınçlı yağ, düşük basınçlı radyal piston pompası ile sağlanır. Makinenin hızlı yaklaşım özelliği, pistonun yukarı yönde harekete başlaması ile numunenin üst basınç plakası ile temas ettiği ana kadar geçen süreyi kısaltır ve belirli bir zaman aralığında, çok sayıda numune üzerinde deney yapılmasının gerekli olduğu laboratuvarlarda, zaman tasarrufu sağlar.

İstenildiğinde  deney sırasında durdurularak numune üzerindeki yük sabit olarak bekleyebilir.

Deney sürecinde hidrolik sistemin doldurulması ve pistonun itilmesi için gerekli yağ, 20 litre kapasiteli tankda depolanır. Tankda, 46 no.lu hidrolik motor yağı kullanılır. Yağ seviye ve sıcaklığı, tankın üzerine monte edilmiş olan gösterge üzerinden görülebilir