Manuel Çimento Mikseri
9 Kasım 2017
Akış Hunisi
9 Kasım 2017

Standart
TS EN 1015-9, 13294; ASTM C 403; TS 2987

Ürün kodu
ETC – 0014 İşlenebilme Tayin Süresi Cihazı

Polimer katkılı betonda dahil, hidrolik bağlayıcılı beton tamir harçlarında katılaşma/pekleşme süresinin ve kagir harçlarında işlenebilme süresi ve düzelme zamanının belirlenmesinde kullanılır.

Cihaz, yükleme kollu düşey destek standından teraziden oluşur. Pirinç daldırma ucu, disk ve numune kabı (Ø75×75 mm alüminyum) ile birlikte verilir.