Büzülme Deney Seti
9 Kasım 2017
Otomatik Blaine Hava Geçirgenlik Cihazı
9 Kasım 2017

Standart
TS EN 1426; ASTM D5; AASHTO T49

Ürün kodu
ETC – 0010 Çimento Penetrometresi

Penetrometre, ilgili standardında tanımlanan yük, zaman ve sıcaklıkta, bitümlü numunelerin iğne batma derinliği/penetrasyonu ölçümünde kullanılır. Penetrometre, kaba ve ince yükseklik ayar özellikli taşıma kolu, dökme demir taban plakası, 0.01 mm okunabilirlikte dijital iğne batma derinliği göstergesi ve otomatik zamanlama  ünitesinden oluşur.