Analitik Teraziler

Basküller

Mekanik Teraziler

Nem Tayini Cihazı

Yapı denetim sistemleri ve ölçüm yöntemleri açısından terazi , günlük hayatta kullanılan terazilerden farklı özellikler göstermektedir. Temelde aynı işlevi gösterseler de ölçüm ve tartımı yapılan malzeme ve alınan sonuçlar farklılık göstermektedir. Beklenen verim ve sonuç yapı inşasında kullanılan malzemenin kalitesi ile teknik detayların doğru uygulanması açısından muazzam bir önem arz etmektedir.

Bir Yapı Ölçüm Birimi olarak Teraziler

Yapının doğru temeller üzerine kurulabilmesi ve planlamaların sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ölçüm ve tartım işlemlerinin önemi yadsınamaz. Katı yahut sıvı kullanılacak her malzemenin uygun oranlarda kullanılması ve bunun için de doğru tartımların yapılması gerekir. Bu noktada ihtiyaca uygun doğru terazilerin kullanılması ölçümlerin güvenilirliğini arttıracaktır.

Yapılarda Terazi ile Ölçümün Önemi

Altyapı çalışmaları ve inşa aşamasına geçilmeden önce doğru hesaplamalar, proje bütçesinin oluşturulması ve maliyet hesapları ile bunlara uygun yapı malzemelerinin belirlenmesi doğru planlama açısından elzemdir.

İnşaat alanının zeminsel yapı özellikleri için yapılan çalışmalar, iklim özelliklerinin ortaya konması, zemin etütleri ile binadan en yüksek verimin alınabilmesi için en uygun malzemenin seçilmesi noktasında bize veriler sunar.

Ön çalışmalarla elde edilen söz konusu veriler ile beklentiyi karşılayacak bir proje ortaya koyabilmek için malzemelerin en uygun olanının, en uygun nitelik ve nicelikte seçilmesi amaçlanır. Maliyet hesaplarına uygun teknik detayları karşılayan malzemenin gerekli özelliklerinin istenen nitelik ve niceliklere sahip olup olmadığı ise terazi ile belirlenir.

Terazi Çeşitleri ve Özellikleri

Yapı inşasında farklı prosesler uygulanmaktadır. Buna bağlı olarak inşaatın farklı aşamalarında farklı ölücüm yöntemleri kullanılması hayati önem taşımaktadır. Sürecin farklı noktalarında malzemelerin dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçümlerinin analizinde standartlara uygun olması gerekir. Bu anlamda her malzeme için farklı özellikleri test eden terazi kullanımı önemlidir.

Analitik Teraziler

Bilinen standart ölçüm tekniklerinin yanı sıra, ilk ölçümlerde fazladan bir adıma gerek kalmadan daha ayrıntılı sonuçlar alınıp yapı maliyetlerini ve hata payını azaltan Analitik Terazi ile denetimler daha hızlı ve kolay tamamlanabilir. Yoğunluk hesapları, yüzde hesaplamaları, sayma ve toplama işlemleri ile klasik ölçümlere daha karmaşık teknikler uygulanarak detaylı sonuçlar alınır ve hata payının sıfıra indirilmesi amaçlanır.

Analitik teraziler ile işlevsel olarak inşa sürecinin gerçekleştirilmesi planlanan yapının standartlara uygun, teknik detayları korunan ve mevcut kapasitesinin dışına çıkılmaması için öngörülen prosesler adına güvenilir sonuçlar alınması planlanır.

Terazi sayılan özellikleri dışında kullanıcıya dış kalibrasyon özelliği de sunmaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç dahilinde daha kapsamlı hesaplamalar gerektiğinde farklı cihazlar ile uyumlanarak kullanılabilmektedir.

Cihazın hava akımına karşı koruma sağlaması ile ölçüm ve hesaplamalarda sapma ihtimali ortadan kaldırılır. Ayrıca plana en uygun olanın seçilebilmesi açısından farklı kapasitelerde analitik teraziler sunulmaktadır. Hassas ve hafif ölçümlerde kullanılmak için idealdir.

Basküller

Basküllerde üç farklı kapasite seçeneği sunulmaktadır. Ölçüm ve tartımı yapılacak malzemenin ağırlığına göre kategorize edilmiş basküllerde ağırlık seçenekleri 150*5 kg, 150*10 kg, 150*50 kg olacak şekildedir. Ürün kataloğumuzda olan tüm Terazi gibi basküller de hesaplamalarda sapma yaratmayacak altyapı kesin ve nitelikli sonuçlar verecek şekilde oluşturulmuştur. İkinci bir denetim yahut farklı bir ölçüm yapmaya gerek bırakmayacak sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır.

Tartımı yapılacak malzemenin ağırlığına göre yapılandırılmış basküller aynı zamanda ağırlıklara uygun platform yapısı ile donatılmıştır. Tartımı yapılacak malzemelerin boyut ve ağırlığına uygun ürünün seçilebilmesi böylelikle kolaylaşmakta ve ürünlere kapasiteleri dışında yükleme yapılması önlenmektedir. Tüm bunlara ek olarak ürün ile ilgili teknik destek sunulması da kaliteli bir kullanım deneyimi sunmaktadır.

Mekanik Teraziler

İnşada planlananı en verimli hale getirecek küçük boyutlardaki malzemelerde karşılaştırma yapmak ve teknik detayların dışına çıkmamak için en doğru özelliklerdeki malzemeyi bulmak için tasarlanmış mekanik terazi güvenilirlik açısından sektördeki yerini koruyor. Ürün farklı boyut ve ağırlıktaki malzemeler için üç farklı kapasitede olanağı sunmaktadır.

310 gr. * 0,01 gr., 2610 gr. * 0,01 gr., 20 kg. * 1 gr. şeklinde üç farklı kapasite seçeneği sunan ürünle, kullanım alanına en uygun özellik ihtiyaca göre belirlenebilmektedir. Doğru kapasitedeki ürünün seçilmesi cihazın doğru işlemesi ve ölçümlerdeki doğruluk payı ve kesinlikte sorun yaşama ihtimalini ortadan kaldırmak açısından önemlidir.

Mekanik terazilerde sistem metal aksam üzerine oturtulmuştur. Uzun ömürlü ve kaliteli bir kullanım deneyimi sunabilmek adına kafes kısmında paslanmaz çelik ürünler kullanılmıştır. Bilinen standart çalışma prensibine ek olarak sıfırlama yar düğmesi eklenerek ürünün kullanımında pratiklik ve kolaylık bir üst seviyeye taşınmıştır. Sayılan tüm bu özelliklerine dayanarak ürün performans ve verimlilik açısından sapma payını en aza indirmektedir.

Nem Tayin Terazisi

Yapıların inşasında dayanıklılık, sağlamlık ve kaliteyi belirleyecek en önemli etkenlerden biri nem denetimidir. Bu noktada binanın yapım aşamasında kullanılacak malzemenin neme dayanıklılığı ve nem oranını ölçülmesi hayati önem taşımaktadır. Pratik ve kesin sonuçlar veren Nem Tayin Terazisi ile alınan verim ile yapı maliyetlerini de düşürecek ve planın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

İnşaat alanının yapısal özellikleri, iklim koşulları, planlanan yapı özellikleri için en uygun ve verimli malzemenin belirlenmesi için nem tayin cihazı kesin ve sapmaz sonuçlar alabilmek adına işlevseldir.

Ürünün kapasitesi görece daha hassas ölçümlerin yapılabilmesi için 50 * 0,0001 gr olarak tasarlanmıştır. Hem standart ve hem manuel girdilerle de gerekli işlemler verimlilikle uygulanır. Ölçüm sonrası cihaz yapılan işlemin raporunu da sunacak şekilde dizayn edilmiştir. Ölçüm sırası ve sonrasında süreç ile girdi ve çıktılar dijital ekrandan takip edilebilmekte ve ekran ışıklandırması ile de kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.

Doğru Materyal ve Ürünün Belirlenmesi

Gerekli mühendislik ve saha çalışmalarının ardından, elde edilen verilerle belirlenen malzemenin proje teknik detaylarını karşılayan malzemelerin seçilmesi işin kalitesini ortaya koyan dokunuş olacaktır. Kağıt üzerindeki çalışmaların eyleme geçirilmesi için eldeki verilerin sağlam ve güvenilir olması gerekmektedir.

Doğru özellikteki malzemenin seçilmesinin ardından nicelik belirlenmesi gereklidir. Tüm bu verileri doğru işleyen cihazların bulunması ve sonuçların güvenilirliğinden emin olunması gerekmektedir. Elde edilen veriler sonucu seçilen malzemenin ağırlığı, nem oranı, boyutlarına uygun denetim ve tartım için kullanılacak doğru terazi tayin edilmelidir.

Planlama, hesaplama, bütçe ve inşa olarak zincirleme ilerleyen bu süreçte yapı maliyetlerinde planlananın dışına çıkılmaması için ve süreçlerin hızlı ilerleyebilmesi açısından tüm bu aşamalarda kaliteden ödün vermemek gerekir. Fayda maliyet analizinin doğru yapılması ile ihtiyaç duyulan terazi malzemenin özelliklerinin kesin ve net ortaya konulmasını sağlamalı ve tekrara ihtiyaç duyulmayacak şekilde verileri işleyebilmesi beklenir.

Sayılan tüm bu sebepler dolayısıyla ürünün özellikleri ve bilhassa kullanım açısından sunduğu kolaylıklar hassasiyetle göz önünde bulundurulmalıdır.

Ürün Garantisi

Söz konusu tüm ürünler firma tarafından garanti ile koruma altına alınmaktadır. Garanti kapsamında firma ile yardım alınmak istenilen konu ile ilgili rahatlıkla kontakt kurulabilmektedir.

Firma Teknik Desteği

Yukarıda sıralanmış olan tüm terazi türleri için geçerli olmak üzere, ürünün satın alınmasından sonra herhangi bir problem yaşanması durumunda firma ile iletişime geçebilirsiniz. Kullanımdaki tüm teknik detaylarla ile ilgili bilgi almak, kullanımda yaşayacağınız sorunları çözmek için teknik ekipten destek alınabilmektedir.