Elek Seti

Bağıl Yoğunluk Deney Seti

Büzülme Limit Kalıbı

Büzülme Limit Deney Seti

Çamur Terazisi

Cbr Cihazı Arazi

CBR Kalıbı Aksesuarları

CBR Test Cihazı

Cep Tipi Beton Penetrometresi

Cep Tipi Vane Cihazı

Dinamik Konik Penetrometre

Direk Kesme Test Cihazı

Halka Penetrometre

Hidrometre Deney Seti

Hızlı Nem Tayin Cihazı

Zemin Proktor Penetrometresi

Konsolidasyon

Kum Kesafet Kasnağı

Kum Koni Seti

Kum Kesafet Seti

Likit Limit Manuel

Marsh Hunisi Beheri

Mekanik Mezur Sallayıcı

Modifiye Proktor Seti

Nükleer Yoğunluk Nem Ölçüm Cihazı 1

Zemin Permeabilite Test Seti

Otomatik Toprak Kompaktorü

Plaka Yükleme Deney Seti

Plastik Limit Test Seti

Şişme Test Aparatları

Üç Eksenli Deney Seti

Etkin Test olarak, yapı ve altyapı çalışmalarının her aşamasında kullanılabilecek olan ve her tür gereksinimi karşılayan cihazlar sunmaktayız. Doğrudan zemin yapısını denetlemeye yönelik donanımlar konusunda da hem çeşitliliği hem performansı ön planda tutmaktayız. Bu yaklaşımımız, zemin çalışmaları konusunda daha da belirgin hale gelmektedir çünkü mühendislikte iyi bilindiği üzere, aynı kentin sınırları içerisinde bulunan zemin tipleri arasında bile göz ardı edilemez farklılıklar bulunmaktadır. Bir zeminden elde edilen veriler, çoğu zaman bir diğerininkilerle uyuşmayacaktır. Dolayısıyla da bu farklılıkları en net biçimde ortaya çıkarabilen, her duruma özgü donanım ve aksesuarlar kullanmak gerekmektedir.

Etkin Test olarak hedefimiz, doğrudan zemin üzerinde veya zemin verileri kullanılarak yapılan her tür çalışma için milimetrik ayrıntılara kadar inebilen sağlam, ergonomik, güvenli, kullanışlı ve uzun ömürlü araçları, yan ürünleri ve yedek parçaları müşterilerimize temin edebilmektir.

Zemin test cihazları kullanımına yer veren çalışmalar, toplam 10 kategori içerisinde ele alınabilir:

İn Situ Deneyler

İn situ ya da “yerinde yapılan” deneylerde mühendisler, incelemenin yapıldığı yerden veri toplarlar. Doğrudan zeminin dayanıklılığını anlamayı sağlayan ve uç olarak da adlandırılabilen cisimlerin zeminin iç katmanlarına yerleştirilmesi sayesinde yapılan penetrometrik deneyler, sondaj çalışmalarında kullanılan presiyometrik deneyler, kompakt kontrol deneyleri, bu kategoride yer alır ve buna uygun zemin test cihazları gerektirir.

Etkin Test bünyesindeki penetrometreler (cep tipi beton penetrometresi, dinamik konik penetrometre, halka penetrometre, zemin proktor penetrometresi), bu tür deneylerde kullanılabilen donanımlardır.

Zemin Belirleme Çalışmaları

Zemin türünü ve o zeminin üstlenebileceği olası işlevleri (örneğin, tünel yapımı için uygunluk düzeyi) saptamaya yardımcı olan işlemler bütünüdür. Burada kullanılan zemin test cihazları, belli bir zeminin davranışını/mekanik özelliklerini anlayıp sınıflandırmaya yarar. Dayanıklılık, su tutma/çekme kapasitesi, kayganlık vb. parametreler ele alınır. Zemin özelliklerini belirleme çalışmaları, inşaat sektöründe güvenliği sağlamanın ön koşullardan biri olarak kabul edilir.

Etkin Test ürünleri arasında, yine dinamik konik penetrometre başta olmak üzere, zemin permeabilite test seti ve plastik limit deney seti gibi donanımlar, bu tür çalışmalarda etkili biçimde kullanılabilmektedir.

Proktor CBR Deneyleri

CBR (California Bearing Ratio ya da Türkçe adıyla Kaliforniya Taşıma Oranı), belli bir zeminin otoyol yapımı için uygun olup olmadığını belirleyen yöntemin adıdır. Proktor (ya da mucidinin adıyla Proctor) ise zeminin varsayılan maksimum kuruluk derecesinde bulunduğu sırada gerekli olan su miktarını belirlemeye yarayan bir jeoteknik deneydir.

Zemin test cihazları kategorimizde yer alan modifiye proktor seti ve proktor penetrometresi, bu belirlemelere yardımcı olan donanımlarımız arasındadır.

CBR Deneyleri

Bir önceki bölümde kısaca anlatılan yöntemin daha genişletilmiş adıdır. Havaalanı pistlerinde kullanılan kaplama ve daha pek çok yol kaplama türlerinde kullanılır. Dayanım oranının belirlenmesini sağlayan CBR, yük değerlerini de baz alan bir yöntemdir. Deney sırasında silindirik bir piston belli bir hızla zemine itildiğinde, yük/penetrasyon bağıntısı elde edilmiş olur. Bu doğrultuda, istinat vb. ek yapılanmalara gerek olup olmadığı ortaya konur.

Etkin Test, CBR alanında en verimli biçimde çalışan yüksek kapasiteli aygıt ve aksesuarlara sahiptir. Bunların arasında CBR arazi cihazı, CBR kalıbı aksesuarları ve CBR test cihazı sayılabilir.

Zemin Konsolidasyonu

Ağırlığı önceden belirlenmiş bir yük uygulanan zeminlerde, zemin boşluğunda ve ara katmanlarda bulunan suyun dışarı atılmasıdır. Üzerinde çalışılan toprağın tipine göre değişkenlik gösterir. Bununla ilgili olarak kullanılan zemin test cihazları, zemin sıkışması nedeniyle meydana gelebilecek oturmaları ve dolayısıyla olası hasarları önceden öngörebilmek gibi hesaplamalara hizmet eden donanımlar olarak sıklıkla kullanılır.

Etkin Test, sarsıntı etkisini en aza indiren ve yük altında gerçekleşen toprak davranışlarını yakından anlamaya olanak tanıyan bir konsolidasyon test setine sahiptir.

Zemin Makaslama

Zemin makaslama dayanımı olarak da bilinir. Bir bakıma zeminin iç direncini ifade eder: Belli bir düzlem boyunca, zeminin kendi birim alanında kayma, kırılma vb. olgulara dayanmasıdır. Kopma olasılıkları ya da daha doğrusu kopma eşiği de bu çerçevede saptanır. Yanal basınç, stabilite, taşıma kapasitesi gibi parametreler, bu dayanım düzeyinin ışığında çok daha net biçimde anlaşılır hale gelirler.

Kum kesafet kasnağı gibi Etkin Test zemin test cihazları, makaslama dayanımı ile ilintili çalışmalarda da kullanılabilmektedir.

Ekstraksiyon Çalışmaları

Topraktan ya da çeşitli zemin türlerinden numune alma işlemlerini ifade eden bir terimdir. Alınan numune incelenip, üzerinde çalışılması planlanan zemine ilişkin karakteristikler, oluşum türü, ayıklanıp aradan çıkarılması gerekebilecek olan elementler gibi veriler ortaya konur. Numune alımı sayesinde ve sonucunda, örneğin “zayıf” olarak nitelendirilen bir zeminin, kazık kullanılmak sureti ile güçlendirilmesi sağlanır. Numuneler, genellikle örselenmiş ve örselenmemiş olarak ikiye ayrılırlar: Örselenmiş numuneler, doğal yapıları bozulmuş olan ve daha ziyade sınıflandırma işlemleri için kullanılan cinstendir. Örselenmemiş numuneler ise doğal yapısı olabildiğince korunan, yani özgün hali ile değerlendirilen numune türüdür.

Zemin elek takımı, numune ayrıştırma için kullanılabilen ve zemin test cihazları için uygun bir destek aksesuarı olan ince ayarlı eleklerden oluşur.

Zemin Geçirgenliğine İlişkin Çalışmalar

Belli bir zeminin içinden suyun geçmesine olanak tanıyan özelliklerin tamamı, o zeminin geçirgenliğini (ya da permeabilitesini) belirleyen etkenler olarak kabul edilir. m/sn gibi hız birimleri aracılığıyla ifade edilen geçirgenliğin anlaşılması için düşen ya da sabit seviyeli deneyler uygulanır. Örneğin, çokça yağış alan bölgelerdeki arazilerin hangi oranda suyu geçirip geçirmeyeceklerini net bir biçimde önceden ortaya koymak, söz konusu arazilerde en doğru altyapı tipinin seçilip kullanılmasını sağlayacaktır kuşkusuz. Yoğun yağışlar sonrasında ortaya çıkan hasar ve sorunların büyük bir çoğunluğu, geçirgenlik konusunda alınması gereken önlemlerin ne yazık ki zamanında yeteri kadar irdelenmemiş olmasından kaynaklanır.

Firmamız, bu alanda da gerekli olan hizmetleri sunmaktadır. Etkin Test’in mevcut zemin test cihazları arasında bulunan zemin permeabilite test seti, özellikle ince topraklar düşünülerek tasarlanmıştır. Tam teşekküllü ve yüksek deney kapasitesi ile öne çıkan setlerimizden biridir.

Numune Hazırlama Çalışmaları

Zemin test cihazları, çoğu zaman belli bir zeminden elde edilen eşantiyon ya da numunelerin ayıklanması, irilik ve ağırlıklarına göre ayrıştırılması, gibi işlemler için de kullanılır. Numuneler, zemin etüt çalışmalarında önem verilen elementlerdir. İncelenmekte olan sahanın akıbeti, yapı çalışmaları sırasında alınması gereken önlemler vb. numunelere olduğu kadar, bunların doğru biçimde hazırlanmasına da bağlıdır.

Yukarıda da bahsedilen plastik limit deney seti, alınan numuneleri 3 mm çapında çubuklara dönüştürebilen, her tür arazi şartına uyum sağlayan ve kullanım kolaylığı bulunan bir ekipmandır.

Üç Eksenli Deneyler

Triaksiyal deney olarak da adlandırılan bu tür deneyler, zemin test cihazları tarafından sağlanan başlıca basınç işlemleri arasındadır. Drenaj ve konsolidasyon yapılmamış olan zeminlerin kırılma seviyesine gelmeden kayma potansiyelini belirlemede kullanılırlar. Örselenmemiş numuneler üzerinde de uygulanırlar. Kazı ve dolgu çalışmalarında, tünel ve bina yapımlarında sıklıkla başvurulan deneylerdir.

Etkin Test, yüksek performansa sahip üç eksenli deney setleri sunmaktadır. Hem drenajlı hem drenajsız arazilere uyum sağlayabilen, düşey zemin üzerinden de değerlendirme olanağı veren, zemindeki ana stres nedenlerini de net bir biçimde gösterebilen donanımlardır.