Membran Darbe Dayanım Test Cihazı

Membran Çekme Cihazı

Membran Statik Yük Uygulama Cihazı

Membran Su Geçirimlilik Cihazı

Membran Vakum Cihazı

Membran Yapışma Test Cihazı

Su, dünyamızın ve insan vücudunun büyük bölümünü oluşturan, canlılar için hayat kaynağı ve yaşamın temel formlarından birisidir. Canlı yaşamında varoluşsal bir önemi olan su, kimi durumlar için tehlike arz edebilir. Özellikle inşaat sektörü için yapıların sağlamlığı ve güvenliği için göz önünde bulundurulması gereken konulardan biri de su ve nemin bina ve yapılarda yaratabileceği olmuşuz etkilerdir. Bu nedenle membran tabir edilen, su ile sürekli halde temas halinde olacak yüzeylerin duruma göre alt yahut üst bölümlerinde su geçişlerine engel olacak izolasyon malzemesinin doğru çeşidinin seçilmesi ve bunun doğru test teknikleri ile doğru cihazlarla test edilmesi yapıların sağlam ve sorunsuz altyapılarının kurulmasında oldukça önemlidir.

Bina inşası farklı prosesleri içinde barındırır. İnşaatı tamamlayan unsurlardan biri son aşamalarda gerçekleştirilen yalıtım yapımıdır. Buna bağlı olarak yalıtım malzemelerinin standartlara uygun olması açısından gerekli ölçümlerin yapılması hayati önem arz eder. Bu materyallerin başlıcalarından biri de suya karşı deforme olmaması adına kullanılan membranlardır. Buna bağlı olarak membran test cihazları  sağlıklı yapı oluşumda büyük önem arz etmektedir.

Membran Nedir?

Membran basit anlamıyla su yalıtım malzemesidir. Yapılarda benzer işlev ile kullanılan drenaj sistemlerinden belirli açılardan farklılık göstermektedir. Bu farkın en temelinde drenaj sistemleri yapıya su girmemesini sağlar ancak betonun sıvıyı emmesine etkisi yoktur ve bu alanda membranlardan ayırtedilir. Membranlar ise farklı katmanlardan oluşarak su ve suda çözünen maddeleri yapıdan uzak tutarak sıvılara karşı tam donanımlı bir yalıtım sağlar.

Binanın yapısına emilen su olumsuz anlamda etki eder. Bu durum Bina ömrünü kısaltır. Bunun yanı sıra yapı genelinde rutubet oluşumuna ve soğuk hava şartlarına dirençsiz bir yapı ortaya çıkmasına sebebiyet verir. İnsan sağlığını da oldukça etkilediği görülmektedir.

Özellikle teras ve çatılarda yapılacak olan membran ile yalıtım. Uzun ömürlü ve sağlıklı yapıların ortaya çıkmasına olanak sağlar. Bunun yanı sıra hafif yapısı ve estetik görüntüsü ile membran bina yapımında tercih edilebilirlik anlamında ön plana çıkan seçici geçirgen bir izolasyon malzemesidir.

Membran Ne İşe Yarar?

Katmanlı yapısı ile seçici geçirgen bir izolasyon malzemesi olan membran koloidal silika ve benzeri maddelerin yalıtım bölgesindeki giderimini, sıvıya bağlı deformasyonları minimuma indirgeyerek atık suların arıtımın sağlar. Bu durum baz alınarak yapısının oldukça işlevsel olduğu söylenebilir.

Membran Kullanımının Yapısal Önemi

Yukarıda da bahsedildiği üzere membran, yapılarda soğuktan ve sıvıdan korunumu sağlar. Sağlıklı yapılar için önem arz eden materyal yapı ömrünü uzatarak özellikle deprem bölgelerinde dayanıklı ve deformasyon oranı düşük sağlam binaların oluşumunu kolaylaştırır.

Membran Test Cihazları Ne İşe Yarar?

Tam verimli bir izolasyon elde etmek adına membran test cihazları kullanımı gereklidir. Belirlenen standartlara uygunluğu denetlemek, oluşabilecek hasarların önceden tahmin edilerek minimuma indirgenmesi  membran test cihazları  ile mümkündür.

Membran Test Cihazları Çeşitleri

İzolasyon materyali olarak kullanılan membran ile doğru verimi alabilmek için malzemenin özelliklerinin tek tek sınanması önemlidir. Yalnızca su ve soğuk geçirimliliği değil; esnekliği oluşacak kuvvete karşı materyalin kendi deformasyonunun analiz edilmesi gerekir. Bu anlamda oluşacak yırtılmalar bina yapısında geri dönüşü olmayan sorunlara neden olabilir. Membran özelliklerinin test edilmesi hasebiyle  membran test cihazları  farklı özelliklere sahiptir.

Membranın kalınlığı, donatı tipi, hangi mevsim için kullanılacağı, sıcaklığa göre özellikleri, yangın ve soğuk dayanıklılığı ve bükülebilirliği gibi değerlendirilmesi gereken birçok özelliği dolayısıyla kullanılan test cihazları da çeşitlenir.

  • Membran Darbe Dayanım Test Cihazı,
  • Membran Çekme Cihazı,
  • Membran Statik Yük Uygulama Cihazı,
  • Membran Su Geçirimlilik Cihazı,
  • Membran Vakum Cihazı,
  • Membran Yapışma Test Cihazı olacak şekilde firmamız her ihtiyaca göre 6 adet membran test cihazı sunmaktadır.

Membran Darbe Dayanım Test Cihazı

Yalıtım malzemesinin alacağı darbelere karşı dayanıklılık ölçen  membran test cihazları malzemeye kuvvet uygulanarak alınan numunenin fiziksel ve kimyasal değişimleri bazında ortaya çıkan sonuçları gözlemlemeye yardımcı olur. Yalıtım malzemesi olan membran dışında inşaat alanında yapı için kullanılan herhangi bir malzemenin de test edilebilirliği ile işlevsel bir olanak sağlar.

50 kg ağırlığa sahip olan ürün hesaplamalarda sapma ve yanılma payını en aza indirir.

Membran Çekme Cihazı

Elektronik göstergeye sahip cihaz, yalıtım malzemesinin en önemli özelliklerinden birini test eder. Membrandan alınan numune çekilme yöntemi ile esnetilir ve esnekliği ölçülür. Pek çok aparat yardımıyla malzemeye farklı biçimlerde esneklik analizi yapma imkanı sağlar. Malzemenin çekme dayanımı üzerine binen yükleri yıkılmadan taşıyabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Çekme testi bu anlamda çekme yükleri altında izolasyon malzemesinde oluşabilecek deformasyonu tespit etmede kolaylık sağlar. Buna bağlı olarak çekme yüküne karşı membran üzerinde oluşabilecek en önemli deformasyon malzemenin yırtılması ve yahut yırtığın yayılması ile sonuçlanır. Bu durum malzemenin işlevini yitirmesine sebep olur.  Membran Test Cihazları  çekme cihazı malzemenin yırtılma direncini ölçer. Alınan sonuçlar ile malzeme üzerinde yapılacak düzenlemeler ömrünü 30 yıla kadar arttırabilir.

Membran Su Geçirimlilik Cihazı

Yalıtım malzemesinin bina yapısında kullanımına ne denli elverişli olduğu ve su geçirimliliği ölçülür. Membran dört adet katmandan oluşan bir yapıya sahiptir. Malzemenin oluşum amacı sıvı ve sıvıda çözünen moleküllerin bina yapısına zarar vermesini engellemektir. Kullanım anlamında bu önemli özelliğin ölçülmesi esastır. Bu ölçümün sonucu binanın ömrünü uzatır. Malzemenin gözenekli yapısı sebebiyle membran test cihazları su geçirimlilik cihazı kullanıp katman ve gözeneklerden kuvvet uygulanmak suretiyle su yalıtımı analiz edilir.

Vakum Cihazı

Bina yapısına uygun bir şekilde yalıtım malzemesinin döşenmesi farklı şekillerde parçalar kullanılarak oluşturulur. Bu anlamda sıcak vakum veya press vakum ile parçalar birleştirilir. Bu parçaların dayanıklılığı yine membran test cihazları vakum cihazı ile desteklenir. Sağlam bir yapı ve bütünlük oluşturmak amaçlı kullanılan bu cihaz ile yalıtımı maksimum seviyeye çıkartmak mümkündür. Ölçümlerde hata payının uygulamayı engellememesi amaçlanır.

Membran Yapışma Test Cihazı

İzolasyon malzemesinden tam verim alınabilmesi için bina yapısına uyum göstermesi ve hava boşluğu bırakmayacak şekilde eklemlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda malzemeye belli bir kuvvet uygulandığında materyalin genel kütlesindeki değişim tespit edilir. 25 Newton güç verilerek bu uygulama elli beş defa membran üzerinde tekrarlanır. Malzemenin baskıya karşı tepkisinin analizi sonucunda yapıdan ayrılması, yapıyla bütünlüğünün bozulması ya da direkt olarak membranın genel kütlesindeki değişim sonucu oluşacak deformasyonun doğuracağı sonuçlara önlem alınması kolaylaşır. Bu noktada rutubet sorunu ve soğuk kaçağı gibi problemler öngörülerek olası hasarın tespiti yapılır ve doğru uygulama yöntemi ile çözüme ulaşılır. Bu anlamda yapının ömrü uzar ve insan sağlığı için de kullanışlı hale gelir. Membran test cihazları  içerisinde malzeme dokusunun bina ile uyumunu yapışma test cihazı ile ölçmek mümkündür.

Ürün Garantisi ve Firma Teknik Desteği

Ürünlerin tamamı satış sonrasında firma tarafından garanti ile korunarak kullanıma sunulmaktadır. Garanti kapsamında her probleminiz firma tarafından kolaylıkla çözülmektedir.

Membran test cihazları ile kaliteli ve maksimum seviyede doğru ölçümleri almanız mümkündür. Membran test cihazları kullanımında ortaya çıkacak soru ve sorunlarınız için firma teknik ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.