You are here:

Ürün Kodu

ÇİMENTO BASMA EĞİLME ÇEKME DENEY CİHAZI – ETC – 0001

BASMA APARATI – ETC – 1001

EĞİLME APARATI – ETC – 1002

Basma ve Eğilme Aparatları

Basma ve eğilme aparatları yapıda kullanılacak olan kirişlerin standartlara uygun olup olmadığının anlaşılması için harika bir fırsat vermektedir. Özellikle kirişlerin genel kalitesinin incelenmesi konusunda büyük önem arz eder. Global manada standartlara uygun şekilde dizayn edilmiş olan bu test sisteminden onay alan numunelerin yapılarda kullanımında teknik bir sorun yaşanmayacaktır. Kirişlerin basınç karşısında ne derece bir dayanıklılık sergileyeceğinin seri bir biçimde incelemeye alınması için özel olarak imal edilmiştir. Cihazın eğilme aşamasında yüklemeli bir deney sistemi oluşturulması binanın son halini aldıktan sonra sergileyeceği dayanıklılık hakkında bir fikir sunmaktadır.

Hangi Unsurları Ölçmektedir?

Basma ve eğilme aparatları aracılığı ile bir beton kirişin hangi alanlardaki dayanıklılığının ölçülebileceği konusunda şu hususlar dikkat çekmektedir;

  • Beton kirişlerin eğilme kapasitesi incelenir.
  • Beton kirişin ne güçte bir basınca dayanabileceği incelenir.
  • Sarsıntı karşısında nasıl bir durul sergileyeceği incelenir.

Bu detaylarda yapılan incelemeler ülkemizde geçerli olan standartlara uygunluk bakımından incelenmelidir. Numunede bir yetersizlik fark edildiği anda numunenin içeriğinin ve teknik donanımının yeniden gözden geçirilmesi sağlanacaktır.

Hangi Ölçülerde Numune İçin Uygundur?

Basma ve eğilme aparatları sadece 2 ölçü için uygundur;

  • 40x40x40 mm ölçüsünde küp numuneler
  • 50x50x50 mm ölçüsünde küp numuneler
  • 40x40x 160 mm ölçüsünde kiriş numuneleri

Bu ölçülerde olan numunelerin gerekli olan testlerden geçirilmesi için uygun sistem hazırlanmıştır. Siz de numunelerin test adımının sonrasında ülkemizde sunulan standartlara uygunluğunu inceleyebilirsiniz. Sadece bu koşullar ile beton kirişlerin genel yapıda sorunsuz biçimde kullanılması mümkün olacaktır. Kirişlerin hem yapının dayanıklılığı hem de kullanan kişilerin güvenliğine dair ne derece uygunluk sergilediği bu kısa test adımının sonrasında anlaşılır.

Cihaz Kalitesi ve Uzun Ömürlülüğü

Etkin Test Cihazları olarak ürettiğimiz tüm test cihazlarının uzun bir müddet boyunca kullanılması için denetimler yapılmıştır. Ürünlerde hakim olan temel unsur kalitedir. Sunulan bu harika test aşamasının sonrasında cihaz sorunsuz şekilde sonuç sunacaktır. Ürünün verdiği sonuçlarda yanılma payı yoktur. Verilen sonucun ayrıca bir test ile karşılaştırılmadan dahi kullanıma alınabileceği görülmektedir.