You are here:

Ürün Kodu

Büzülme Deney Seti ETZ – 0011

Büzülme Deney Seti

Büzülme deney seti sayesinde beton prizmaların boyutlarında meydana gelecek olan değişimlerin hesaplanması adına kullanılır. Bu deney setinde kullanılan ana prensip otoklav metodu olarak tanımlanmaktadır. Beton parçasının hızlandırılmış genleşme adımında nasıl bir boy değişimine uğrayacağına dair anında bilgi alabilirsiniz. Sunulan genleşme kat sayısı ve çok daha fazlası ile alakalı olarak deney seti kullanım adımları sorunsuz şekilde tamamlanacaktır.

Deney seti kullanım adımlarının sorunsuz şekilde tamamlanması için ulusal ve uluslararası standartlara uygun bir ölçüme imza atılmasına da önem verilmektedir. Bir binanın ya da herhangi bir yapının inşası sırasında ısı değişimlerinden diğer koşul değişimlerine kadar her alanda gerekli olan değişim kat sayılarının incelenmesi gerekir. Ancak bu şekilde dayanıklılık ya da teknik ölçümler bağlamında sorun çıkarmayacak bir ürün tasarımı ortaya koyulabilir.

Çalışma Prensiplerine Dair Bilinmesi Gerekenler

Büzülme deney seti çalışma prensiplerine dair dikkat çeken hususlar;

  • Beton prizmasının ölçümünde hem analog hem de dijital olarak kullanılabilecek bir aksama yer verilmiştir. Hangi kullanım adımı sizin için daha uygun ise onu tercihi edebilirsiniz.
  • Bu alandaki ana amaç prizmanın harcının kurumasının sonrasında nasıl bir boyut kazanacağı ve ana boyuttan ne kadar farklılık arz ettiğinin tespit edilmesidir.
  • Alkali slika reaksiyonu sonucunda nasıl bir sonuç ortaya çıkacağının incelenmesinde de kullanılır. Bu reaksiyon kapsamında reaktif görev üstlenen mineraller ile harç içerisindeki maddeler birileşir ve bir jel oluşturur. Jel betona baskı yapar ve daha sonrasında duvarda çatlaklar oluşabilir.

Bu detaylar aracılığı ile çalışma prensipleri hazırlanmıştır. Bir yapının genleşme koşulları ve genleşme sonrasındaki boyut değişimlerinin incelenmesinin sonrasında diğer test adımlarına geçilecektir. Uçucu materyallerin yoğunluğunun tespitinden biri basınç altında beton parçasının nasıl bir mukavemet gösterdiğine kadar incelemeler eksiksiz bir biçimde tamamlanır.

Kaliteli Ölçüm Adımları

Büzülme deney seti kullanımında kaliteli bir şekilde ölçüm adımının tamamlanması için büyük çaba sarf edilir. Etkin Test Cihazları firması olarak ölçümleri yanılma payı olmadan sahih bir sonuç ile tamamlamak için büyük çaba sarf etmekteyiz. Aksamların kullanım prensiplerine dair gerekli olan bilgilendirme eksiksiz biçimde yapılır.