You are here:

Çimento Basma, Eğilme, Çekme Test Presi

Çimento basma, eğilme, çekme test presi bir sahada kullanılacak olan çimento yapısının standartlara uygun olup olmadığının anlaşılması için temel önem arz etmektedir. Bir yapıda kullanılacak olan çimentonun genel standartlara uygun olmaması durumunda hem teknik sorunlar, prosedür uyumsuzlukları hem de ilerleyen aşamalarda bu yapının kullanımı sırasında meydana gelebilecek aksaklıklar dikkat çekmektedir. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için numunelerin işleme dökülmeden hemen öncesinde gerekli olan denetimlerden geçirilmesi gerekiyor. Bu test seti numunelerin standartlara uygunluğu konusunda gerekli olan incelemelerin yapılmasını mümkün kılar.

Hangi Alanda İnceleme Yapılmaktadır?

Çimento basma, eğilme, çekme test presi sayesinde bir numunenin bir direnç karşısında ne derece eğilim gösterebileceği, yapının direnci, basınç incelemelerinin uygulanması sağlanacaktır. İnşaat alanlarında kullanılacak olan malzemelerin hangi standartlara uygun olması gerektiği resmi kurumlarca belirlenmiştir. Bu alanda sorun yaşamamak ve deneylerin olabildiğince sahih şekilde yapılması için bu cihaz tasarlanmıştır. Sonuçların oldukça kısa sürede elde edilmesi de memnun bırakıyor. Numunenin standarda uygun olup olmadığı anında ortaya çıkacak ve yapıda kullanım adımı da bu şekilde daha kolay bir hal alacaktır.

Basınç Testi Nasıl Yapılır?

Çimento basma, eğilme, çekme test presi kapsamında basınç testi yağının genel dayanıklılığının ölçülmesi için çok önemlidir. Cihazın basınç kaynağı da tam da bu nedenle özel olarak dizayn edilmiştir. Bu alanda hakim olan global isteklerin karşılanması için büyük önem arz ediyor. Basınç testinin yapılması için bir hidrolik güç kaynağı kullanılmaktadır.

Dinamik yapıdaki hidrolik güç kaynağı numunenin basınç karşısında ne derece dayanıklı olduğunu inceler ve sonucu net şekilde sunar. Makinede en dikkat çeken özellik hızlı yaklaşım kıstasıdır. Basınç uygulayacak olan radyal piston ile numunenin yüzeyinin hızlı bir şekilde bir araya gelmesi sağlanır. Özellikle numune testlerinin seri şekilde yapılması gereken alanlarda sonuçların hızlı bir biçimde çıkmasını sağlar.

Cihaz Verimliliği

Etkin Test Cihazları ile müşterilerimizin teknik alanda sorunsuz bir denetim gerçekleştirmesini sağlıyoruz. Cihazlarımızla hem kısa sürede birçok testin sonucunu verme bağlamında hem de sonuçların doğruluğu konusunda büyük önem arz etmektedir. Cihazın hem ulusal hem de global standartlara uygunluk en temel unsurdur.